Tilknyttet

*

Sygesikring

*

Falck-Healthcare

*

Dansk Krisekorps

Medlem af dansk psykologforening