• Tilknyttet sygesikringen, Falck healthcare og Prescriba

Sygesikringstilskud

Er du henvist via din læge giver den offentlige sygesikring giver tilskud til:

  • røveri, volds- eller voldtægtsofre
  • trafik- og ulykkesofre
  • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
  • pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
  • pårørende ved dødsfald
  • personer, der har forsøgt selvmor
  • kvinder der får7har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
  • personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
  • personer mellem 18 og 37 år der lider af let til moderat depression

 

Lægehenvisningen til psykolog skal ske inden for et år efter hændelsen.

 

Med sygesikringshenvisning gives tilskud med 60% op til 12 behandlinger og er man medlem af DANMARK gives yderligere tilskud herfra (100 kr)

 

Egenbetaling 1. konsultation (45-50 min)   370 kr,

2. og efterfølgende konsultationer             306 kr