• Tilknyttet sygesikringen, Falck healthcare og Prescriba

Arbejdserfaring

  • Født 1951
  • Folkeskolelærer 1976 -1989
  • Cand. psych. fra Århus Universitet 1989
  • Skolepsykolog/klinisk psykolog 1989-1993
  • Kommunal familiebehandler 1993-2000
  • Børnesagkyndig rådgiver og konfliktmægler for Statsforvaltning og Retten siden 1997
  • Privat Praksis siden 1997