• Tilknyttet sygesikringen, Falck healthcare og Prescriba

Til hvem

Uddannelsen til marte-meo-terapeut henvender sig til personer, der i forvejen har en uddannelse som

  • Syge / sundhedsplejerske
  • Pædagog / socialpædagog
  • Lærer
  • Socialrådgiver / formidler
  • Psykolog

 

Korterevarende kurser: Som ovenfor men desuden dagplejere, hjemmehjælpere, og sundhedsassistenter

 

Supervision;: Til personer der har gennemgået uddannelse eller ugekurser

 

Foredrag: Til forældre og personale i daginstitutioner, dagpleje, indskoling