• Tilknyttet sygesikringen, Falck healthcare og Prescriba

Gestaltterapi

Gestaltterapi er en følelsesforløsende terapi, hvor du konfronterer ”den tomme stol” (hvor du billedligt har anbragt det menneske, du har en problematisk relation til) med de følelser og tanker, du har.

 

Scenen kan skifte, så hvor du troede det måske var en kollega eller partner du skulle arbejde med, kan en forælder pludselig komme på banen, når ”roden” til ”ondet” dukker op, eller det kan være forskellige aspekter af dig selv, der kæmper en indre kamp, der på denne måde gøres synlig og kommer i en helende dialog.

 

 

Gestaltterapi er et meget effektivt redskab til bearbejdelse af drømme og til at integrere alle drømmens elementer i personligheden.