• Tilknyttet sygesikringen, Falck healthcare og Prescriba

Konfliktmægling og mediation

Konfliktmægling også kaldet mediation er en metode som er anvendelig til at løse konflikter mellem enkeltpersoner eller grupper.

Der kan være tale om konflikter mellem:

  • ansatte
  • deleforældre om samarbejde og samvær
  • deling af arv
  • lærer/forældre, lærer/elev, forælder/teenager
  • naboer mv.

Konfliktmægling bygger på parternes frivillige deltagelse. Begge parter skal være indstillede på at give og modtage – en begge vinder model. Hensigten er at sikre en god relation i fremtiden med udgangspunkt i at parternes interesser og behov bliver tilgodeset