• Tilknyttet sygesikringen, Falck healthcare og Prescriba

NLP / Enneagram

 

Mange teknikker fra NLP (neuro linguistisk programming) har vist sig utrolig effektive i behandlingen af traumatiske hændelser hvad enten de foregik i går, for en uge siden, i din barndom, under din fødsel eller måske i din mors mave.

Det er redskaber jeg vil tage i anvendelse – selvfølgelig kun med dit samtykke. Bagefter vil du ofte være træt det første døgn, men energiniveauet når derefter typisk langt over normal og de fleste bliver meget forundrede over så hurtigt symptomerne toner væk.

I NLP-teorien arbejdes ud fra en forståelse af mennesket som bestående af forskellige bevidsthedslag.

I tilstanden det reaktive selv  handler du mere eller mindre automatisk ud fra tillærte mønstre og overbevisninger.

I det kreative selv er du mere autentisk og bevidst om dine egne behov og tør stå ved dem over for dine omgivelser

Målet for os alle er at nå det essentielle selv – en værenstilstand, de fleste af os har oplevet i glimt, når vi føler os ét med naturen eller hengiver os helt.

Vejen dertil går gennem at give slip på det reaktive selv og blive mere og mere autentiske.

Målet for terapien er at ”nå solen bag skyen”.

 

En af vejene dertil er via enneagrammet at afdække din personlighedstype

 

Enneagrammet er omtalt i Thomasevangeliet og symbolerne fundet helt tilbage til 600 f.kr i den græske storhedstid med de store filosoffer. 

Den beskriver 9 personlighedstyper og deres dybtliggende motiver for det, de gør, og hvordan de vil reagere i en given situation.

Enneagrammet giver os et udgangspunkt i at forstå os selv og hinanden bedre.

Først når vi har lært os selv og vores egne mønstre bedre at kende kan vi arbejde med at udvikle os i en endnu mere positiv retning – arbejde med de svage sider, styrke de stærke og vigtigst af alt: finde din types helt specielle evne og handlestrategi til at finde ind til din types helt specielle essenstilstand.

Ved at forstå, hvilken type vores chef, kolleger, ægtefælle og børn og forældre er, får vi samtidig et meget bedre udgangspunkt for kommunikation.

 

Type 1 Perfektionisten

Perfektionerer sit arbejde. Har en stærk indre kritiker. Pligt før lyst. Egne standarder for rigtigt og forkert. Vigtigt at kende reglerne. Fokus på detaljer. Stor arbejdsindsats. Fokus på ”burde” og ”skulle”.Har høje moralske standarder

Type 2 Hjælperen

Ønsker at være noget for andre. Giver gerne hjælp. Er dårlig til at bede om hjælp. Udtrykker ikke egne behov. Vigtigt at opnå anerkendelse. Stor empatisk evne. Konflikt mellem ønsket om at opfylde andres behov og det at være fri.

Type 3 Udretteren

Bliver en succes ved at nå sine mål. Mange projekter i gang. Identificerer sig med sit arbejde. Kamæleonevner for at passe ind overalt. Nedprioriterer følelser. Vælter pludselig p.g.a. overanstengelse. Vigtig at vinde. Effektiv og kompetent.

Type 4 Romantikeren

Føler sig anderledes. Kreativ. Har en dyb indre forladthedsfølelse. Store udsving i følelser på meget kort tid. ”Tankelæser” andres mening om sig selv. Vigtigt med intensitet i alt. Stor indfølingsevne. De fødte psykologer

Type 5 Iagttageren

Tænker. Indsamler viden. Analyserer og systematiserer. Hader smalltalk. Indadvendt. Bryder sig ikke om uplanlagte begivenheder. Stor værdi på respekt for egne og andres grænser.

Type 6 Skeptikeren

Usikker på fremtiden. Oplever ofte skepsis og tvivl. Tillid til andre før de lukkes ind. Loyal. Mistror autoriteter. Tager gerne det modsatte synspunkt i en diskussion for at skabe balance.

Type 7 Eventyreren

Iderig. Elsker alt nyt og spændende. Positivt livssyn. Igangsætter og ikke altid afslutter. Frygter at blive begrænset. Taler helst ikke om følelser.

Type 8 Frontkæmperen

Udøver retfærdighed. Kæmper for de svage, men afskyr svaghed og ynkelighed. Stærk udenpå. Blød indeni. Fokus på magt og kontrol. Taler højt. Vinder som regel diskussioner. Egne behov må tilfredsstilles her og nu.

Type 9 Fredselskeren

Høj værdi på harmoni. Den fødte mægler. Andres behov frem for egne. Næsten bange for at føle vrede. Afledes nemt fra det væsentlige og har svært ved at afslutte projekter. Smider sjældent noget ud.