• Tilknyttet sygesikringen, Falck healthcare og Prescriba

Stress

Stress er et akutberedskab kroppen sætter ind for at imødekomme en krævende situation - altså en hensigtsmæssig tilpasning til opgaver og krav.

MEN

Er belastningerne for store og for ofte uden mulighed for at slappe af, måske fordi du ”tager arbejdet med hjem”, kan det resultere i kronisk stress med symptomer som fx koncentrationsbesvær, hukommelsen svigter, søvnløshed og irritabilitet.

Stresssymptomerne er din krops hjælp til at få dig til at stoppe op inden din livsførelse resulterer i en alvorligere sygdom.

Psykologen kan hjælpe dig til at tage dit arbejde og dit liv op til revision og finde redskaber til at kommunikere dine behov