• Tilknyttet sygesikringen, Falck healthcare og Prescriba

Supervision

Har du taget uddannelse til Marte-meo-terapeut eller gennemgået et ugekurus hos undertegnede eller en anden Marte-meo-supervisor er du velkommen til at kontakte mig for supervision på et familie/medarbejder forløb, som du er gået i stå med eller på anden måde finder vanskelig