• Tilknyttet sygesikringen, Falck healthcare og Prescriba

Selvudvikling / selvværd

 

Selvtillid er den del af os, der vokser gennem ros og anerkendelse for det vi gør, og det vi præsterer. Selvtilliden er knyttet til vores ego-del.

 

Selvværdet er knyttet til sjælsdelen og styrkes gennem, at vi føler os elsket og værdsat, som den vi er.

 

Selvværdet er vores rygrad, der gør at vi ikke falder sammen, hvis noget udefra - fx fyringer - rammer os.

 

Psykologen arbejder på at styrke dit selvværd, så du kan vende negative erfaringer til, at det var en læringsproces, der udviklede dig som menneske.