• Tilknyttet sygesikringen, Falck healthcare og Prescriba

Systemisk terapi

Systemisk terapi er en speciel samtaleteknik, der får dig til at reflektere på en ny måde over relationerne i dit liv. Du får nye perspektiver eller billeder på din situation – eller problemområder i dit liv eksternaliseres, så de ikke udgør ”hele dig”, men kun et aspekt af dit liv, som du derefter med dine andre resurser bliver i stand til at transformere