• Tilknyttet sygesikringen, Falck healthcare og Prescriba

Supervision / coaching

Supervison er en arbejdsform, der retter sig mod ens professionelle liv, hvor der er opstået vanskelige klient- eller interne arbejdsrelationer.

Målgruppen er:

  • yngre psykologer på vej mod autorisation
  • sygeplejersker og socialrådgivere
  • lærere og pædagoger
  • ledere i diverse institutioner og organisationer

 

Coaching.

Står du som leder eller privatperson med et stort ansvar fordi en svær beslutning skal træffes, som vil påvirke dine nære relationer, hvad enten det er en medarbejdere eller pårørende, er det godt at blive konfronteret med direkte spørgsmål til at få alle vinkler af en problemstilling belyst, så det ønskede mål nås med færrest mulige smerter for de berørte – inklusiv dig selv.