• Tilknyttet sygesikringen, Falck healthcare og Prescriba

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi handler om at bevidstgøre de negative automatiske tanker der opstår i en situation og som styrer dine følelsesmæssige og kropslige reaktioner, så de fastlåses og opretholder - eller måske ligefrem forstærker - f.eks. angst, depression og stress.

I terapien hjælpes klienten til dels at forstå hvorfra tankerne har rod - i personens livshistorie, dels til at finde alternative tanker, så sort-hvid-tanker, katastrofetænkning og generaliseringer nuanceres og der indgives mod til at handle anderledes.