• Tilknyttet sygesikringen, Falck healthcare og Prescriba

Rådgivning og samtaleterapi

Rådgivning handler ofte om et konkret problem man ønsker hjælp til at forstå og/eller løse. Dette sker i de fleste tilfælde ved en enkelt eller nogle få samtaler

Terapi tager udgangspunkt i noget man ønsker ændret i sit liv og som er mere omfattende – og som oftest bunder i fastlåste mønstre fra fortiden, der styrer det nuværende liv og hindrer fremtidige løsninger.

Terapien vil bruge redskaber fra fx gestaltterapi, kognitiv terapi, NLP, drømmetydning, kropsøvelser, tranceinduktion eller direkte undervisning i kommunikation eller sammenhænge mellem krop, sind (tanker og følelser) og sjæl (din indre visdom og intuition).