• Tilknyttet sygesikringen, Falck healthcare og Prescriba

Psykodrama

I individuel terapi minder metoden om andre retninger fx gestaltterapi eller teknikker fra den systemiske terapi.

Det handler om at indtage rollerne i den relation problemet er opstået i og via dialogen finde den løsning, der i din inderste kerne føles rigtig for dig.

I gestaltterapi vil du skifte stol afhængig af hvilken person du lige nu repræsenterer i relationen. 

I systemisk terapi er du de forskellige personroller – siddende i den samme stol. 

I psykodrama vil jeg som terapeut spejle den person, du har dialogen med.

I gruppeterapi  indtager gruppemedlemmerne de forskellige roller, der indgår i fx den traumatiske hændelse, der skal belyses og bearbejdes - eller i den drøm du har i fokus