• Tilknyttet sygesikringen, Falck healthcare og Prescriba

Efterfødselsreaktioner

 

Angst og negative tanker forbundet med det store ansvar at blive forælder kan føles så skamfuldt – når alle forventer at man bare er ovenud lykkelig – at det er svært at tale med nogen i familien eller omgangskredsen om det.

Reaktionerne på det at skulle være/være blevet mor (eller far) kan hænge sammen med forskellige forhold, fx

  • dine egne forældre var måske dårlige rollemodeller
  • din relation til din partner er ikke optimal
  • fremtiden synes uoverskuelig
  • fødslens forløb var ikke som du havde forestillet dig