• Tilknyttet sygesikringen, Falck healthcare og Prescriba

Misbrug

Har du et misbrugsproblem (hash, alkohol, piller) eller er pårørende til en ,der har det, kan det hjælpe at forstå de afhængighedsmønstre, der ligger bag, og som ofte hænger sammen med rollerne: offer, redningsmand eller forfølger.

Psykologen kan hjælpe dig til at træde ud af spillet, eller motivere til mere intensiv behandling fx minesota, anonyme alkoholikere (AA) eller døgnbehandling.